12 ГОДИНИ ОПИТ – ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ, НЯМА ДА ВИ РАЗОЧАРОВАМЕ!

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ Е 60 МИНУТИ.

СПЕЦИАЛИСТИТЕ НЕ РАБОТЯТ СЪС ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА.

 • ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПСИХОЛОГИЧНИ КОНСУЛТАЦИ – цена: 50 лв. продължителност 60 минути.
 • ПРОВЕЖДАНЕ НА ПСИХОТЕРАПИЯ – цена: 50 лв. продължителност 60 минути.
 • ПРОВЕЖДАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ, ПСИХОТЕРАПИЯ И ФАМИЛНА ТЕРАПИЯ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК И ИСПАНСКИ ЕЗИК – цена: 70 лв. продължителност 60 минути.
 • ПРОВЕЖДАНЕ НА ХИПНОЗА – цена 60 лв. продължителност 60 минути.
 • ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕЙНО-БРАЧНИ КОНСУЛТАЦИИ И ТЕРАПИЯ – цена: 50 лв. продължителност 60 минути.
 • ПРОВЕДЖДАНЕ НА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИ ПСИХОЛОГИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ – цена:  40лв. продължителност 60 минути. / Консултациите се провеждат както с детето/тийнейджъра, така и с родителите – даване на насоки и препоръки, с цел да се подпомогне процеса на преодоляване на дефицитите на детето/тийнейджъра.
 • ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКА ПСИХОТЕРАПИЯ – цена: 40 лв. продължителност 60 минути. В психотерапевтичните сеанси, когато е необходимо участват и родителите – даване на насоки и препоръки, с цел да се подпомогне процеса на преодоляване на проблемите на детето/тийнейджъра, както и обратна връзка от психотерапевта за съвместната им работа. При необходимост в терапията може да бъде включено и семейството.
 • ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИИ И ПСИХОТЕРАПИЯ ПО СКАЙП – цена: 50 лв. продължителност 60 минути.
 • ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНА – цена: 50 лв, продължителност 60 минути.
 • ПРОВЕЖДАНЕ НА ПСИХОДИАГНОСТИКА С ТЕСТОВЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИ МЕТОДИКИ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ – цена: 80 лв. Предоставяне на резултатите в писмен вид в рамките на 3 работни дни.
 • ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ТЕЛК ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ /за град София/ – цена: 90 лв. В цената влиза прегледа, извършване на изследването и предаване на резултатите от изследването в писмен вид, в два екземпляра, в рамките на 2 работни дни.
 • ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ТЕЛК ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ С ДОМАШНО ПОНЕЩЕНИЕ – цена 130 лв
 • ИЗВЪРШВАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА /за град София/ – цена: 120 лв. В цената влиза, разговор – беседа, провеждане на необходимите тестови изследвания и предаване на готовата психологическа експертиза в писмен вид, в два екземпляра, в рамките на два работни дни. 
 • ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ – цена: 50 лв
 • ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОМАШНИ ПОСЕЩЕНИЯ ОТ ПСИХОЛОГ – ПСИХОТЕРАПЕВТ и ЛЕКАР ПСИХИАТЪР – цена:  120 лв. /в рамките на град София и 140 лв до 20 км. извън град София
 • ПСИХИАТРИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ И ЛЕЧЕНИЕ  – цена: 50 лв

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ Е 60 МИНУТИ.

Център за Психотерапия „Съзнание“ – гр. София

Тел. за връзка: 0886 70 17 70

Адрес: гр. София, Центъра, ул. „Стефан Караджа“ 7, вх. В, ет. 1, /зад Натфиз/