17 ГОДИНИ ОПИТ – ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ, НЯМА ДА ВИ РАЗОЧАРОВАМЕ!

Продължителността на предлаганите услуги е 1 астрономичен час.

Центъра не работи със Здравно осигурителна каса.

 • ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПСИХОЛОГИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ – цена: 60 лв. продължителност 60 минути.
 • ПРОВЕЖДАНЕ НА ПСИХОТЕРАПИЯ – цена: 60 лв. продължителност 60 минути.
 • ПРОВЕЖДАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ, ПСИХОТЕРАПИЯ И ФАМИЛНА ТЕРАПИЯ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК и ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК  – цена: 100 лв. продължителност 60 минути.
 • ПРОВЕЖДАНЕ НА ХИПНОЗА – цена 80 лв. продължителност 60 минути.
 • ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕЙНО-БРАЧНИ КОНСУЛТАЦИИ И ТЕРАПИЯ – цена: 75 лв. продължителност 60 минути.
 • ПРОВЕДЖДАНЕ НА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИ ПСИХОЛОГИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ – цена:  55лв. продължителност 60 минути. / Консултациите се провеждат както с детето/тийнейджъра, така и с родителите – даване на насоки и препоръки, с цел да се подпомогне процеса на преодоляване на дефицитите на детето/тийнейджъра.
 • ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКА ПСИХОТЕРАПИЯ – цена: 55 лв. продължителност 60 минути. В психотерапевтичните сеанси, когато е необходимо участват и родителите – даване на насоки и препоръки, с цел да се подпомогне процеса на преодоляване на проблемите на детето/тийнейджъра, както и обратна връзка от психотерапевта за съвместната им работа. При необходимост в терапията може да бъде включено и семейството.
 • ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИИ И ПСИХОТЕРАПИЯ ПО СКАЙП – цена: 60 лв. продължителност 60 минути.
 • ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНА – цена: 60 лв, продължителност 60 минути.
 • ПРОВЕЖДАНЕ НА ПСИХОДИАГНОСТИКА С ТЕСТОВЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИ МЕТОДИКИ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ – цена: 100 лв. Предоставяне на резултатите в писмен вид в рамките на 3 работни дни.
 • ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ТЕЛК ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ ОТ ПСИХОЛОГ /за град София/ – цена: 110 лв. В цената влиза прегледа, извършване на изследването и предаване на резултатите от изследването в писмен вид, в два екземпляра, в рамките на 2 работни дни.
 • ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ТЕЛК ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ С ДОМАШНО ПОСЕЩЕНИЕ – цена 160 лв
 • ПРОВЕЖДАНЕ НА ПСИХИАТРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ТЕЛК ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ ОТ ЛЕКАР ПСИХИАТЪР  – цена 120 лв
 • ИЗВЪРШВАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА /за град София/ – цена: 160 лв. В цената влиза, разговор – беседа, провеждане на необходимите тестови изследвания и предаване на готовата психологическа експертиза в писмен вид, в два екземпляра, в рамките на два работни дни. Ако се налага експертизата да бъде извършена в домашни условия – цена 220 лв.
 • ИЗВЪРШВАНЕ НА НОТАРИАЛНА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА – цена 200 лв. Необходима при извършване на нотариални сделки, дарения, завещания, прехвърляния на имоти. При посещение в дома на място в рамките на град София – цена 260 лв
 • ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ – цена: 60 лв
 • ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОМАШНИ ПОСЕЩЕНИЯ ОТ ПСИХОЛОГ – ПСИХОТЕРАПЕВТ – цена:  160 лв. /в рамките на град София.
 • ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОМАШНИ ПОСЕЩЕНИЯ ОТ ЛЕКАР ПСИХИАТЪР – в рамките на град София – цена: 160 лв
 • ПСИХИАТРИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ И ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ – цена: 70 лв

Продължителността на предлаганите услуги е 1 астрономичен час.

Център за Психотерапия „РЕЯ“ – гр. София

Тел. за връзка: 0883 390 330

Адрес: офис 1 – ул. „Граф Игнатиев“ 47 Б, ет. 3 и офис 2 – бул. „Прага“ 24, ет. 2