ПСИХОАНАЛИТИЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ

Психоаналитичната психотерапия  е метод за психологическо лечение за облекчаване на емоционалния стрес, спомагащ за разрешаване на житейски проблеми и вътрешни конфликти, спомагащ за промяна на онези лични характеристики и поведение, които пречат на реализирането на вътрешния потенциал в ползотворна работа и зрели междуличностни отношения. Психоаналитичната психотерапия се основава на идеята, че поведението, чувствата и мислите на човек до голяма степен се определят от несъзнаваните аспекти на психичното функциониране.

Психоаналитичната психотерапия предоставя уникална възможност да преживеете и погледнете по-ново на личната история , да намерите връзка между събитията в миналото и психологическите проблеми в настоящето, което постепенно ви позволява да прекъснете обсесивното им повторение в текущия живот и да придобиете съзнателен контрол над собствения си живот.

По време на лечението се развива специална връзка между терапевта и пациента, която няма аналози в ежедневието. Между вас се сключва съюз, чиято цел е да разберете съвместно несъзнателните източници на вашите преживявания и действия.

Терапевтът помага на пациента да открие неосъзнати фантазии, да си припомни „забравените” детски спомени и да разбере преди това непризнати желания и нужди. Затова по време на сесията можете и трябва да говорите за всичко, което ви идва наум: за детството, за вашите текущи проблеми и надежди за бъдещето; относно вашите чувства, мисли, фантазии и мечти, дори и да ви се струват маловажни и неподходящи. Нещо повече, често за първи път се разкриват желания и страхове, спомени и фантазии, скрити дори от самия себе си. Разбира се, такова свободно изразяване не е лесно и се постига постепенно – с увеличаване на увереността и чувството за сигурност.

Някои сравняват психоаналитичната психотерапия с  научните изследвания , в които вие ще бъдете и изследовател, и обект на изследване. Вашата задача ще бъде да говорите за собствения си вътрешен свят и в същото време заедно с терапевта да подлагате това, което сте казали на анализ и осъзнаване .

Ролята на терапевта е да слуша и помага в разбирането на вашите преживявания и действия . Разбирайки значението на вашите свободни асоциации, намирайки връзките между тях и проблемите, които ви вълнуват, терапевтът ви помага да разберете причините за трудностите.

Когато работи с пациент, терапевтът се стреми да бъде едновременно симпатичен и обективен. Той е далеч от каквито и да било ценни преценки, морализиране и съвети. Той няма да ви каже какво и как трябва да направите. Това може да решите само вие. Но той ще се стреми да създаде необходимите условия, за да може едно такова решение да бъде балансирано и подходящо за вашите интереси и възможности.

Обикновено значително място в хода на психоаналитичното лечение заема обсъждането на вашия опит в личните взаимоотношения. Разбирането как вашите личностни черти влияят върху установяването и поддържането на взаимоотношенията, както и водят до трудности и конфликти, е една от най-важните задачи на психотерапията. Следователно анализът на връзката ви с терапевт също е важен източник на разбиране. В тази връзка вие сте поканени да изразите честно и открито всякакви чувства към психотерапията и към терапевта, както положителни, така и отрицателни. Проявите на вашите чувства не го плашат, той е готов да ги приеме и разбере.

Подлагането на психотерапия е свързано с известен стрес и умствена работа. Почти всички пациенти по време на психотерапията отбелязват, че подобно навлизане във вътрешния им свят предизвиква известно притеснение, понякога ги прави тъжни, ядосани и тревожни по време на сеанси и след срещи с психотерапевт.

Страхът да не бъдете завладяни отново от болезнени спомени и чувства, страхът да покажете на другия човек неестествените страни на вътрешния свят може да се превърне в пречка за свободното изразяване. Съзнателната и по-често несъзнавана съпротива може да се прояви например в закъснение за сесии, в мълчание, в избягване на важни теми или в обезценяване на случващото се. Тъй като съпротивата е несъзнавана сила, която се противопоставя на процеса на психоаналитично лечение, терапевтът ще ви демонстрира това, призовавайки зрелата част от вашата личност да си сътрудничи за изясняване на конфликтни чувства и преодоляване на такива периоди.

Психоаналитичната психотерапия е безопасен начин да се разкрие дълбоката същност на психичните проблеми , без значение колко болезнена може да бъде и да приемем лечебната истина

Център за Психотерапия „Анима“

тел. 0886 70 17 70

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *