Антоанета Пеева

Антоанета Пеева

Психолог – Психотерапевт

Специализация и обучения:

 • Образователната и научна степен „Доктор“ по докторска програма „Педагогическа и възрастова психология“
 • Българско дружество по логотерапия и екзистенц анализ;
 • Клиничен психолог- стажант;
 • Център за психично здраве “Проф. Н.Шипковенски”, гр. София
 • Психодраматична група за себепознание и личностно развитие;
 • Българското дружество по психодрама и групова терапия;
 • Психологически център „Аз и Ние“, гр. София
 • По проект „Повишаване на капацитета на специалистите от първичната здравна помощ в България, за ранно откриване и превенция на психичноздравни проблеми”; НЦОЗА – Националният център по обществено здраве и анализи – гр. София
 • Полагане на доброволчески труд в социални домове, кризисни умения и компетенции: центрове за настаняване на майки с деца.
 • Участие в изготвянето и реализирането на технически и социални проекти към ТУ-Варна;

Област на професионална компетентност

 • Консултиране и терапия на деца, юноши и възрастни
 • Провеждане на психотерапевтични сеанси за деца, юноши и възрастни
 • Терапия при:
  • Стрес, преумора, усещане за изчерпаност, изтощение психическо – физическо
  • Житейски кризи – загуба, разбяла, скръб, развод и др.
  • Психосоматика
  • Фибромиалгия
  • Паническо разстройство и паник атаки
  • Депресии
  • Суицидни – самоубийствени мисли
  • Хипохондрия
  • Натрапливости – ОКР
  • БАР – Биполярно Афективно разстройство
  • Зависимости
  • Сексуални проблеми
  • Проблеми свързани със самооценката
  • Проблеми в училище или на работното място.
  • Проблеми свързани с реализация, общуване, отстояване на себе си.
  • Агресия и автоагресия
  • Проблеми свързани със съня
  • Проблеми с памет и концентрация
  • Тревожност, напрежение, безпокойство
  • Неврози
  • Страхове и фобии
 • Консултации и терапия на семейства и двойки.
 • Проблемни взаимоотнашения между партньори, между родители и деца.
 • Отрицателни, негативни очаквания – песимизъм, загуба на смисъл
 • Липса или занижена мотивация
 • Личностно развитие и надграждане
 • Онлайн консултации и терапия