Павлина Костадинова

Павлина Костадинова

Магистър Психолог, Психолог- консултант, НЛП терапевт, Педагог, Детски психолог, Семеен консултант, Сертифициран. Психодиагностик

Завършила  съм  ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ и работя над 15 години като психолог терапевт на частна  практика за възрастни, деца и семейства.

 

Сертификати:

„Ранно откриване на тревожност и депресия в първичната помощ“ към Национален център по обществено здраве и анализи.

„Симптом: нормален компромис или компромис извън норма“ – клинична програма „Детето и неговите симптоми“ – към сдружение „Българско общество за лаканианска психоанализа“.

Психоанализата в епохата на завладяващото наслаждение“ – 18 семинар на „Българското общество за лакианска психоанализа“.

„Кло Маданес и стратегическият подход при работа със семейства“- психотерапевтичен институт по социална екология на личноста /ПИСЕЛ/.

„Вирджиния Сатир и преживелищния подход при работа със семейства“ – /ПИСЕЛ/.

Рейтинг скала за оценка на детски аутизъм – CARS2.

Минесотски многофакторен личностен въпросник – MMPI – 2.

Минесотски многофакторен личностен въпросник –  за изследване на юноши MMPI – А.

Картинен тест за фонологично осъзнаване /КТФО/ за деца и ученици от 4 до 7год. с цел превенция на дислексия и ранна диагностика.

Детска психопатология към ABPP.

Одобрени авторски програми от Министерство на образованието и науката за обучение и повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти в България.

Сертификат за членство в „Дружеството на психолозите в България“.

 

 1. Костадинова, П., Иван Георгов: познатият – непознат; В: сп. Философия 4/1998г.; стр.46
 2. Костадинова, П., Етиката на Иван Георгов – основен принцип; В: Научни трудове  – Филологии; част втора, номер 62 /1998 на ВВОУ :“Васил Левски“ Велико Трърново; Юбилейна научна сесия – 98 с международно участие; стр.425
 3. Костадинова, П., Димитър Михалчев и етиката на дълга; В: Научни трудове Филологии; част втора, номер 62 /1998 на ВВОУ :“Васил Левски“ Велико Трърново; Юбилейна научна сесия – 98 с международно участие; стр.433
 4. Костадинова, П., Войната – необходимост или случайност /етико – биологичен аспект/; В Научни трудове Филологии; част втора, номер 62 /1998 на ВВОУ :“Васил Левски“ Велико Трърново; Юбилейна научна сесия – 98 с международно участие; стр.417
 5. Костадинова, П., Е. Даскалова, Етика и биотехнология; В Научни трудове Филологии; част втора, номер 62 /1998 на ВВОУ :“Васил Левски“ Велико Трърново; Юбилейна научна сесия – 98 с международно участие; стр.410
 6. Костадинова, П., Димитър Михалчев: Измерения на морала; В: сп. Философия 1/1999г.; стр.41
 7. Костадинова, П., Димитър Михалчев: Човешката същност и егоизма; В: сп. Философия 3/бр.3 от 1999 г.; стр.44
 8. Костадинова, П., Иван Георгов и Димитър Михалчев: Свободната воля; В: сп. Философия 2/2000; стр. 43
 9. Костадинова, П., Той и Тя – равнопоставени в секса и любовта, В: мъже и жени – различни и равни; проект „Отворена врата към равенство“, Велико Търново, 2002г. стр.63
 10. Костадинова, П., Философски модели на мислене за отношенията между мъжа и жена; В: Здравословно и хуманно образование; Национална научно – практическа конференция, 14-15 октомври 2002, стр. 297
 11. Костадинова, П., Езикът на символите в обучението по философия; В: сборник с доклади и съобщения; международна научно – практическа конференция „Хуманизъм и прагматизъм в образованието на 21ви век“; Варна 2003, стр. 186
 12. Костадинова, П., Същностни измерения на тропити в обучението по Философия; В: Понятия, времена, ценности в историческото познание – сборник доклади; Шуменски университет „Еписком Константин Преславски“ гр. Варна, 2004г., стр.209
 13. Костадинова, П., Етико – философски нагласи и идеи на Иван Георгов и Димитър Михалчев, актуални вчера, днес и утре; В: Перспективи и наследство на философията в България; т. I; Велико Търново, ИВИС, 2008г.; стр.314
 14. Психоаналитични основи на теорията на В. Франкъл В: Сборник доклади, теория и практика, част 2; национална научно – практическа конференция по психология; Българска школа по психоанализа, 2016, стр. 224
 15. Човешката природа и ценностите на личността в теоритичните възгледи на В. Франкъл, В: Сборник доклади, теория и практика, част 2; национална научно – практическа конференция по психология; Българска школа по психоанализа, 2016, стр. 212​ и др.

 

За консултацията

 

По време на сесията ще бъдете подкрепени и насочени в различни сфери от живота ви:

 • Отново да желаете и сбъдвате мечтите си, успехите си, новите си пътища и посоки, финансовата си стабилност, любовта си, семейството и здравето си;
 • Да обърнете нова страница в живота си, ако сте зациклили в стара;
 • Да изживеете страстта си без срам, вина и отлагане;
 • Да огледате страховете си под лупа и да ги минимализирате;
 • Да откриете мисията и призванието в живота си;
 • Да намерите равновесие и стабилност;
 • Да успокоите и свържете разум и чувства;
 • Да разчистите пречките пред нещо силно желано от вас;
 • Да осъзнаете и изживеете силата на любовта;
 • Да отговорите на въпроса „Кой съм аз?“ и… на други въпроси, които ви вълнуват;
 • Да „заредите батериите си“ и да пробудите силата си отново;
 • Да подобрите паметта си;
 • Да направите първата решителна крачка към нещо важно в живота ви;
 • Да проясните мисълта си;
 • Да усъвършенствате общуването с другия пол и общуването по принцип;
 • Да вървите, крачка по крачка, към мечтано тегло и форма;
 • Да преодолявате кризи от различно естество, включително и с детето си.

 

Ще търсим отговори на въпроси като:

 • Как да говорите така, че малкото дете да ви слуша? – „животоспасяващи“ насоки и тренинги за общуване с деца от 2-7г;
 • Как да общувате с умните, но разсеяни тийнс?
 • Какви грешки във възпитанието на детето си допускате, и то такива, които лесно могат да бъдат избегнати?
 • Как да говорите с децата си за смъртта по принцип и при смърт на близък?

 

Ще отговорим и на въпроси, свързани с брак и партньорство:

 • Какви са тайните на щастливо женените двойки?
 • Какъв е Езикът на другия пол как да го говорите и разбирате?
 • Удачно ли е Приятелството с бивши “ – последици и стратегии;
 • Двата пола в секса и любовта – какви са спецификите при общуване?
 • Как да разпознаем партньора, с когото сме предопределени да бъдем заедно?
 • Кои са кризите в брака и връзките и как да ги управляваме?

 

Ще ускорим процеса на възстановяване при:

 • Депресивни епизоди;
 • Тревожност, включително панически атаки, фобии и други страхови състояния, ОКР;
 • Хроничен стрес и дистрес;
 • Психологически стерилитет;
 • Обучителни трудности;
 • Аутизъм;
 • Дислексия и др.

 

Ще проведем сертифицирана психодиагностика при необходимост и/или желание от ваша страна.